U firmy nejsou v současné době volná pracovní místa.